Vuonna 2019 pienituloisissa perheissä eli 11,6% lapsista, ja koronapandemian vaikutuksista on kärsinyt vakavasti joka kymmenes perhe. Lomautukset, irtisanomiset tai yritystoiminnan vaikeudet ovat lisänneet talousvaikeuksia.

Mitä on tuo köyhyys? Absoluuttinen eli äärimmäinen köyhyys on tila, jossa ravinnon, vaatetuksen ja asumisen vähimmäisedellytykset eivät täyty. Suhteellinen köyhyys on yksilön tai ryhmän selkeää huono-osaisuutta verrattuna muun väestön keskimääräiseen elintapaan. Euroopassa köyhyysrajana käytetään yleisesti pienituloisuuteen perustuvaa määritelmää, mikä on 60 % kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Suhteellinen köyhyys vaihtelee näin maittain.

Kamppailu talousvaikeuksien kanssa tekee vanhemmista stressaantuneita, ahdistuneita ja väsyneitä ja vaikuttaa lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Kaikkein haitallisinta lapsuudenaikainen köyhyys on tutkimusten mukaan 0-2 -vuotiaille lapsille. Kehitysvaiheen vaarantumisella on kielteinen vaikutus koko myöhempään elämään aina aikuisiän mielenterveyteen, terveyteen ja työkykyyn asti.

Näen taistelun eriarvoistumista vastaan yhtenä vasemmiston tärkeimmistä tehtävistä, ja lapsiperheköyhyyteen puuttuminen on tässä taistelussa merkittävä kulmakivi. Puolueemme on osana nykyistä hallitusta saanut aikaan korotuksia lapsiperhe-etuuksiin. Joulukuussa lapsiperheitä tuetaan ylimääräisellä lapsilisällä, ja hallitus on juuri antanut eduskunnalle esityksen päivähoitomaksujen alentamisesta.

Kuntien ja hyvinvointialueiden rooli lapsiperheköyhyyden ja sen vaikutusten vähentämisessä on toimia esimerkiksi laadukkaiden neuvola- ja kotipalveluiden tuottajana sekä lasten yhtäläisten harrastusmahdollisuuksien tarjoajana. Vasemmistoliiton kunnanvaltuutettujen aloitteet eri puolilla Suomea maksuttomasta aamupalasta kouluissa ovat mahdollisuus lisätä lasten hyvinvointia. Esitys lapsilisän sitomisesta indeksiin on osoitus puolueen tavoitteesta tehdä kestävää politiikkaa.

Ihmisarvo ei ole eikä saa olla varallisuudesta riippuvainen. Osana vasemmistoliittoa omia tavoitteitani ovat inhimillisen kärsimyksen vähentäminen ja mahdollisuuksien yhdenvertaistaminen.

Puheeni V-S:n vasemmistoliiton syyspiirikokouksessa 30.10.2022