Kirjoituksia

Me ja he

Kun olin pieni tyttö, äitini kertoi minulle itse keksimiään iltasatuja. Mielestäni äidin sadut olivat parhaita, ja parhaat niistä eivät olleet satuja vaan kertomuksia äidin lapsuudesta Oripäässä 40-50-luvulla. Niissä kertomuksissa suurta roolia näyttelivät perheen kotieläimet: 2 lehmää, kanat ja sika, jotka olivat tärkeitä ravinnon kannalta, mutta myös nimen omaavia perheenjäseniä. Mummolassa pohjoisessa pääsin oikeasti eläinten kanssa…

Jatka lukemista

Eriarvoistuminen alkaa lapsuudessa

Vuonna 2019 pienituloisissa perheissä eli 11,6% lapsista, ja koronapandemian vaikutuksista on kärsinyt vakavasti joka kymmenes perhe. Lomautukset, irtisanomiset tai yritystoiminnan vaikeudet ovat lisänneet talousvaikeuksia. Mitä on tuo köyhyys? Absoluuttinen eli äärimmäinen köyhyys on tila, jossa ravinnon, vaatetuksen ja asumisen vähimmäisedellytykset eivät täyty. Suhteellinen köyhyys on yksilön tai ryhmän selkeää huono-osaisuutta verrattuna muun väestön keskimääräiseen elintapaan….

Jatka lukemista

Oppisopimuskoulutuksessa piilee valtava voimavara osana hoitajapulan ratkaisua

Oppisopimuskoulutuksessa piilee oikein toteutettuna valtava voimavara osana hoitajapulan ratkaisua. Ennen sopimuksen solmimista työnantajan on kuitenkin syytä varmistaa, että opiskeluun ja työntekoon liittyvät käytänteet ovat kunnossa. Näin vältytään ristiriidoilta, jotka voivat pahimmillaan johtaa opintojen keskeytymiseen. Otan esimerkiksi oman työpaikkani kotihoidon, jossa työntekijöiden saatavuuteen liittyvien ongelmien vuoksi aloitettiin oppisopimuskoulutus. Opiskelijat otettiin töihin kesän kynnyksellä vuonna 2021, mutta…

Jatka lukemista

Lähihoitajan viiden vuoden tilinpäätös

Valmistuin viisi vuotta sitten merkitykselliseen ja yhteiskunnallisesti tärkeään ammattiin. Työpaikka tuoreelle lähihoitajalle löytyi kotihoidosta, jonne olin jo opiskeluaikanani suuntautunut. Aloittaessani uutta työuraani lomarahoistani leikattiin 30% ja työtuntejani lisättiin ilman korvausta, jotta Suomen kilpailukyky paranisi. Uutta työaikalakia ei ollut vielä sorvattu, joten mietin tosissani jääväni iltavuoron jälkeen (klo 21:30) työpaikalleni nukkumaan, jotta jaksaisin ilmestyä aamulla töihin…

Jatka lukemista