Kategoria Uncategorized

Me ja he

Kun olin pieni tyttö, äitini kertoi minulle itse keksimiään iltasatuja. Mielestäni äidin sadut olivat parhaita, ja parhaat niistä eivät olleet satuja vaan kertomuksia äidin lapsuudesta Oripäässä 40-50-luvulla. Niissä kertomuksissa suurta roolia näyttelivät perheen kotieläimet: 2 lehmää, kanat ja sika, jotka…

Eriarvoistuminen alkaa lapsuudessa

Vuonna 2019 pienituloisissa perheissä eli 11,6% lapsista, ja koronapandemian vaikutuksista on kärsinyt vakavasti joka kymmenes perhe. Lomautukset, irtisanomiset tai yritystoiminnan vaikeudet ovat lisänneet talousvaikeuksia. Mitä on tuo köyhyys? Absoluuttinen eli äärimmäinen köyhyys on tila, jossa ravinnon, vaatetuksen ja asumisen vähimmäisedellytykset…

Oppisopimuskoulutuksessa piilee valtava voimavara osana hoitajapulan ratkaisua

Oppisopimuskoulutuksessa piilee oikein toteutettuna valtava voimavara osana hoitajapulan ratkaisua. Ennen sopimuksen solmimista työnantajan on kuitenkin syytä varmistaa, että opiskeluun ja työntekoon liittyvät käytänteet ovat kunnossa. Näin vältytään ristiriidoilta, jotka voivat pahimmillaan johtaa opintojen keskeytymiseen. Otan esimerkiksi oman työpaikkani kotihoidon, jossa…

Lähihoitajan viiden vuoden tilinpäätös

Valmistuin viisi vuotta sitten merkitykselliseen ja yhteiskunnallisesti tärkeään ammattiin. Työpaikka tuoreelle lähihoitajalle löytyi kotihoidosta, jonne olin jo opiskeluaikanani suuntautunut. Aloittaessani uutta työuraani lomarahoistani leikattiin 30% ja työtuntejani lisättiin ilman korvausta, jotta Suomen kilpailukyky paranisi. Uutta työaikalakia ei ollut vielä sorvattu,…